Bonefolder/Falsebein

!
Larger picture

Paper Creaser

Falsebein til å lage bretter i kort m.v.

PAPER CREASER SET

Sett med falsebein til å lage bretter i kort m.v.

Bambus falseben til karton

Larger picture

Scor-Tool

Score verktøy.