Bonefolder/Falsebein

Paper Creaser

!
Larger picture
Falsebein til å lage bretter i kort m.v.

PAPER CREASER SET

!
Sett med falsebein til å lage bretter i kort m.v.

Bambus falseben til karton

!

Scor-Tool

!
Larger picture
Score verktøy.