Til å dekorere

Produkter som kan dekoreres, f.eks. med maling eller papir.

!