Umonterte stempler

Umonterte stempeler i gummi

!